W sekcji tej znajdują się informacje dotyczące opracowań naukowych, których byłem autorem lub współautorem, zarówno tych już wydanych, jak i znajdujących się w przygotowaniu. W odróżnieniu od projektów komercyjnych, wszystkie teksty przedstawione tutaj przeszły pełną procedurę stosowaną w przypadku publikacji naukowych, tj. spotkały się z pozytywną opinią opinia redaktora wydania i przeszły recenzję, po czym zostały opublikowane przez wydawnictwo traktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako naukowe i znajdujące się na odpowiednich listach. Publikacje w przygotowaniu niebawem będą do takiego wydawnictwa skierowane lub znajdują się już w procesie recenzji.

Publikacje

Kliknij obrazek, by przejść do strony sklepu

W napisanym wspólnie z redaktorką, dr hab. prof SGH Agnieszką Wojtczuk-Turek rozdziale: „Projektowanie emocji. W jaki sposób odpowiedni design może zwiększyć sprzedaż produktu” opisywałem cenny z punktu widzenia marketingu i sprzedaży, ale niestety często pomijany, obszar wpływania na emocje konsumenta w taki sposób, by dokonał on zakupu. Artykuł stanowi swego rodzaju follow-up do mojego opracowania z 2016, pisanego wspólnie z dr. Markiem Dietlem, dotyczącego inteligencji zakupowej. Książkę recenzowała prof. dr hab. Dorota Ilczuk.

Kliknij obrazek, by przejść do pełnego tekstu w formacie PDF

Moja praca nad tą książką nie ograniczała się jedynie do napisania, wspólnie z dr. Adamem Karbowskim rozdziału traktującego o Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii, stanowiłem bowiem wsparcie analityczne dla projektu i gros moich obowiązków polegało na obróbce i modelowaniu danych ekonomicznych, w tym bazy Community Innovation Survey, o czym więcej na stronie „projekty”. Książkę zrecenzował prof. dr hab. Tadeusz Baczko. Książka została wydana, w ograniczonym nakładzie, przez PWN.

Kliknij obrazek, by przejść do tekstu

Artykuł ten jest moją pierwszą publikacją naukową, wydaną w recenzowanym czasopiśmie znajdującym się na liście MNiSW. Ukazał się on, kiedy byłem jeszcze studentem studiów magisterskich i stanowił rozszerzenie mojej pracy licencjackiej. Wraz z promotorem, dr. Markiem Dietlem, stworzyliśmy nowatorski model zachowań konsumenckich, który jako pierwszy uwzględnił wielowymiarowość w podejmowaniu decyzji i połączył trzy elementy procesu zakupu w jeden wskaźnik nazwany przez nas „Shopping IQ”.

Working papers

Tworzenie publikacji naukowych jest żmudne i długotrwałe. Po stworzeniu zrębów tekstu musi on zostać udoskonalony i przygotowany do złożenia w wybranym czasopiśmie, gdzie, po pozytywnej opinii redaktora wydania, zostanie skierowany do anonimowej recenzji. Recenzenci podchodzą do swojej pracy nadzwyczaj poważnie, przez co czas oczekiwania na ich decyzję może sięgać kilku miesięcy. Jeżeli publikacja została oceniona pozytywnie, jest przygotowywana do druku, jeżeli jednak recenzenci byli bardziej krytyczni, zostaje ona cofnięta do poprawek. Ich uwzględnienie i przesłanie tekstu do ponownej oceny zajmuje kolejne miesiące. Z tego powodu naukowcy mogą ciężko pracować nad artykułami, które nie ujrzą światła dziennego jeszcze przez wiele dni.

Obecnie, najbardziej zaawansowanym artykułem, nad którym pracuję, jest przygotowywany wspólnie z prof. dr hab. Marzenną Anną Weresą tekst dotyczący wpływu wsparcia publicznego na działalność innowacyjną. Do opracowania wykorzystane zostały mikrodane Community Innovation Survey, a użyte techniki statystyczne obejmują boostowane lasy losowe (extreme gradient boost) opracowane przez Chena i Guestrina, modele logitowe oraz bayesowskie łączenie wiedzy. Ponadto, artykuł zawiera dość długi komentarz dotyczący traktowania poważnego, w tym konkretnym zbiorze, problemu, jakim są braki danych.

Poza ww. przygotowuję także tekst dotyczący wykorzystania statystyk przestrzennych w analizie konkurencyjności. Praca została zaprezentowana podczas 13 corocznej konferencji Instytutu Gospodarki Światowej SGH i zebrała pozytywne opinie. W zaprezentowanej na konferencji formie była ona jednak znacznie bardziej rozbudowana. Pierwsza część artykułu weryfikowała, przy użyciu statystyki Morana I, jakość kilku popularnych indeksów konkurencyjności i porównywała je z klasycznymi miarami makroekonomicznymi. Druga badała, przy pomocy analiz przesunięcia (klasyczne shift-share oraz rozszerzenie zaproponowane przez Estebana-Marquillasa) konkurencyjność i specjalizacje poszczególnych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Pełen tekst można znaleźć na stronach Instytutu Jagiellońskiego.

W najbliższym czasie powinienem być dużo bardziej aktywny naukowo, z uwagi na rozpoczęcie prac nad doktoratem, który będzie poświęcony analizie kointegracyjnej szeregów czasowych.