Modelowanie ekonomiczne

Firma Marek Lachowicz Doradztwo Strategiczne oferuje usługi w obszarze szeroko pojętej analityki ekonomicznej oraz modelowaniu danych.

Specjalizacje:

Wpływ zmian podatkowych (prawnych) na gospodarkę, np. skutki wprowadzenia węglowego podatku granicznego dla przemysłu.

Analizy mnożnikowe, np. wpływ inwestycji w danym sektorze na PKB, miejsca pracy, czy branże powiązane.

Regionalne przewagi konkurencyjne i specjalizacje.

Ekonometria szeregów czasowych, prognozowanie

W zależności od stopnia skomplikowania problemu, angażujemy dodatkowych ekspertów.

Filozofia

Podobnie jak Państwo, mamy dość analityki ekonomicznej opartej wyłącznie o poglądy ekspertów lub wyliczenia ‚własne’, bez podanej, choćby szczątkowej, metodyki. Nasze produkty, choć przejrzyste i zrozumiałe, przygotowywane są w duchu publikacji naukowych. Idee oraz modele matematyczne inspirowane są artykułami z recenzowanych czasopism. W naszych obliczeniach zawsze informujemy o użytym zbiorze danych oraz klasie modeli. Wyniki, jakie uzyskujemy, nie są jedynie ‚oszacowaniem eksperckim’, a stanowią kontynuację rezultatów uzyskiwanych w naukowej literaturze z dziedziny ekonomii. Opracowania przystępnie opisujemy i okraszamy łatwo przyswajalnymi grafikami. Naszym celem jest, by z przygotowanym przez nas raportem można było co najwyżej dyskutować, ale nie cokolwiek mu zarzucić.