W toku pracy zawodowej, Marek Lachowicz koordynował wykonanie albo przygotował samodzielnie lub w zespole szereg raportów, dobrze przyjętych przez środowisko i szeroko cytowanych, takich jak:

Pierwsze w Polsce oszacowanie luki w podatku dochodowym od osób prawnych. Metodykę, ze zmianami, KPRM oraz PIE stosują do dziś

Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju

A Study on Structural Reform in Poland 2013-2018

Paliwa i motory wzrostu gospodarczego

EU EST a bańki cenowe

Polska: konkurencyjność, innowacyjność i eksport