Raporty ekonomiczne

Naukowa jakość, bazująca na źródłach pierwotnych oraz recenzowanych publikacjach. Wnioski oparte na analizie matematyczno – ekonomicznej dostępnych danych, z podaną metodyką.

Doradztwo

Wsparcie przy określaniu i realizowaniu strategii reakcji na zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z np. polityką klimatyczną UE, kwestiami legislacyjnymi czy geopolitycznymi.

Stała współpraca

Będę wspierał Państwa wiedzą i umiejętnościami w sposób ciągły, np. analizując i komentując ekonomiczne konsekwencje proponowanych zmian legislacyjnych.

Dokładne obliczenia

Kompletna metodykaNaukowa jakość

Tailored Solution

Zobacz moje projekty

Marek Lachowicz

Karierę ekonomisty – analityka rozpocząłem w sektorze prywatnym, działając w firmie consultingowej Marka Dietla oraz Instytucie Sobieskiego. Następnie pracowałem w dwóch Ministerstwach: Finansów oraz Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie zajmowałem się analizami dużych zbiorów danych oraz prognozowaniem zmiennych makroekonomicznych.

Jestem tu by pomóc

Ustalimy dogodny dla Ciebie termin i miejsce spotkania.

Umów SPOTKANIE